KPR DIYOT NEDIR PDF

medicinska dieta femina akts bilgi paketi nedir llc scherbinek dienten wetter foot pole discography david lawrenson associates accountants 1n diyot chlef tenes socias capitulo 84 starttimer arduino rumah kpr asabri di malang. srrn yle aklyor.t-leme Epilasyon gnmz teknolojisinde hz yani 1 saniyede at yapan tm Diyot lazer sistemlerine verilen genel bir terimdir. . Gncel faiz oranlar nedir? . Avrupa ile Asya ktalar arasnda ki gerek kpr. Limit switch; Circuit breakerDevre kesici diyot: Breakdown diodeDevre FloatDuba: Pontoon (=Ponton)Dubal kpr: Ponton bridgeDuble cam.

Author: Shakakinos Taurn
Country: Pacific Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 9 February 2016
Pages: 438
PDF File Size: 12.86 Mb
ePub File Size: 2.1 Mb
ISBN: 703-9-45512-527-1
Downloads: 94823
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Taugore

Published on Jul View Download 1. GR lkemizin rekabeti gcnn gelitirilebilmesi ve srdrlebilir kalknmasnivmelendirerek arttrabilmesi iin teknoloji retmesi ve bunu pazarlayabilmesi arttr. Bu balamda tasarm teknolojilerinin problem zmeye, retime ve rn gelitirmeye, teknoloji oluturmaya ve katma deeri arttrmaya ynelik ok temel bir rol vardr. Tasarm teknolojilerinin bu birincil neminin yansra dier strateji alanlar ile irili ufakl nemli arakesitleri bulunmaktadr. Tasarm teknolojilerinde gerekletirilecek temel yatrmlar, Trkiyede zellikle otomotiv, havaclk, denizcilik, savunma, elektronik, beyaz eya, tp, biyoteknoloji, iletiim, elektrik-elektronik, haberleme, makine ve enerji sektrleri bata olmak zere hemen hemen tm retim sektrlerini etkileyebilecektir.

Bu sebeple tasarm teknolojilerine ynelik ksa, orta ve uzun vadeli ivedilikle yaplmas gereken dzenleme ve yatrmlar en ksa srede uygulamaya konmaldr. Tasarm, ok geni bir erevede retilecek bir maln, rnn ve hizmetin veya bir problemin modellenmesinin planlanmasdr diyebiliriz. Bu anlamda tasarm oluturan alt unsurlar: Bizim gelimilik dzeyimizdeki tm lkeler bu gerek nda tasarm teknolojilerine referans veren tm alt alanlarda orta ve uzun vadeli stratejik yatrmlarn ve kurumsal yaplarn kurmular veya kurmaktadrlar.

Genel olarak tm retim srelerinde tasarmn var olduunu syleyebiliriz, zellikle bilgisayar ve biliim teknolojilerinin imkanlar ile birlikte tasarm gnmzde arln hemen hemen tm sektrlerde hissettirmeye balamtr. Gelecekte bu etkinin bilgisayar ve biliim teknolojilerinin gelime hzna parallel olarak artaca ve hemen her alana girecei ngrlmektedir.

Dn CAD denince sadece geometrik ekil verme anlalyordu. Bugn elektrik kablolamadan tutun, sac almna, k altnda nasl grneceine kadar her trl ii ayn ortamda yapyoruz. Yarn bunlara yenileri eklenecektir.

Paray modellerken, program ayn zamanda mhendislik hesaplamalarn CAE otomatik yapacak ve mmkn olmayan geometrileri kullancya bildirecektir. Bugn var olan bu teknoloji ileride daha da akllanacaktr.

Otomotiv ve beyaz eya gibi alnlarda retim ss haline gelen Trkiye, verimliliini artrmak iin retim proseslerinin simlasyonuna daha ok yatrm yapmaldr. Bu konuda dikey simlasyon yazlmlar gelitirmelidir. Yeni retim tekniklerinin aratrlmas: Nano teknoloji, yeni malzemeler, hzl prototip ve hzl imalat teknolojileri, yksek hzl talal imalat, deiken profilli sac imalat, deiken malzeme zelliklerine sahip malzemeler, kompozit malzemeler gibi gelecein retim yntem ve malzemelerinin gerekmektedir.

  AD BEATISSIMI APOSTOLORUM PDF

Bilgisayar ortamnda yaplan analiz ve simlasyonlar gittike gerek dnyay daha iyi benzeteceklerdir. Bunun iin analizler ok daha detayl yaplmas gerekecektir. Bu da zm srelerini etkileyecek ve bir ok analiz Grid Computing ile yaplacaktr. Analiz programlar, fiziksel simlatrler ile beraber alarak tasarlanan komponentin sistemin titreim, dinamik, mukavemet, akustik gibi zelliklerini nasl deitireceini grmek mmkn olacaktr.

Modelleme yazlmlar sesten anlayabilen, sesle idare edilebilen zellikler ierecektir. Program da kullancsna ayn ekilde cevap verecektir. Yazlmlarn menleri, yardm dosyalar ve bir nceki maddede yer alan sesten anlama zellikleri Otomatik Tercman aracl ile grsel ve sesli olarak Trkeye veya ilgili dile evrilecektir.

Trkiye test cihazlar ve lm teknolojileri konusunda mutlaka ARGE yapmak zorundadr. Tasarmda kullanlacak bilgi birikiminin oluturulmasnda lm teknolojilerinin ok nemli yeri vardr. Trkiye bu konuda ok zayftr. Yatay olmasa bile tm dnyann kulland ortak paket programlara alternatif retmek mantkl olmayabilir dikey uygulamalar iin mhendislik yazlmlarnda olmas gereken yazlm teknolojileri mutlaka oluturulmaldr: Hatta bilim dallar ve meslekler iinde alt dallarr iin bile programlar bulunmaktadr.

Dnyada yaygn olarak kullanlan BDT programlarnda bazlarn yle sralayabiliriz.

AutoCAD, tm dnyada bata mhendisler ve mimarlar tarafndan kullanlan, dnyaca tannan yazlm firmas Autodesk tarafndan hazrlanan, bilgisayar destekli izim-tasarm yazlmdr.

Gerek kullanm ve renim kolayl gerekse kullanc kitlesinin ok geni olmas tm dnyada tartmasz kullanlan en yaygn izim yazlm olmasn salamtr.

Grafik arlkl bir programdr. Daha ok grafikerler ve matbaa ilemlerinde kullanlr. DesignCAD ncelikle makina, inaat ve harita mhendisleri, mimarlar, her eit para reticileri ile deiik konularda alan tasarmclar tarafndan kullanlyor.

Adobe Photoshop, resim dzenlemede bir standart olan, Adobe Systems’in mehur saysal fotoraf ileme yazlmdr. Bunun neticesinde elektronik tasarm otomasyonu EDA ad altnda bir ok yazlm gelitirilmitir. Ancak btn bu yazlmlarn hepsisinin genel olarak elektronik tasarm otomasyonu denilmektedir. Bu otomasyonun piyasada eitli modelleri ve ilevleri olan trleri vardr.

Bu otomasyon da bulunun yazlmlarn yapt ilevleri, genel olarak u ekilde sralanabilir. Baz yazlm paket program irketleri bu yazlmlar renci studentakademik academic ve ileri dzey kullanc Professional eklinde ayr ayr modller paketler halinde idyot.

Bu derste kullanacamz programn Multisim da bu tr modeli nedkr.

diyot nedir devrede nasl kullanlr diyot zener diyot 9 3GP Mp4 HD Download

Gnmzde elektronik devre tasarm iin ok eitli yazlmlar bulunmaktadr. Bu yazlmlarn her birini kendisine zgn avantajlar ve dezavantajlar bulunmaktadr. Bu yazlm paket programlardan bazlarn sralayabiliriz. Bunlardan birincisi Multisim dieri ise, Ultiboarddur. Bu derste alkl olarak canlandrma ve ema izimi ieren Multisimin kullanmn reneceksiniz. Bu iki proramn en son srm Multisim 10 ve Ultiboard 10 dur.

Multismin kullanmna balamadan nce programn bilgisayarnzda ykl olup olmadn kontrol ediniz. Program altrldnda aadaki pencere karnza gelecektir. Alan pencerede baz menlerin ara ubuklar grnmeyebilir aktif durumda olmayabilir. Notlarnza bakarak bu olmas gereken menleri sk kullanlan menleri rnein Component Toolbar aktif olmaldr aktif hale getiriniz. Programn kullanmnn tamam bu notlarda bulunmamaktadr. Bu nedenle derste anlatlar elinizdeki notlarn bo ksmlarna yazarak not ediniz. Sadece bu program deil elektronik devre tasarm programlarnn tamam yabanc dille yazlmtr.

  HONEYWELL 5804BDV PDF

Devre izimine balamadan nce temel elektrik elektronik kurallarn ksa devre, ak devre, ohm kanunu, akm, gerilimler kanunlar, yar iletken elemanlarn almas vs. Aksi halde diyit devrenin almamas ya da hatal almas durumlarnda her hangi bir ilem yapamayabilirsiniz. Devre izimini elektrik elektronikten bilgisi olmayan insanlarda izebilir. Bu nedenle ilk dersten nedri eksik diykt bilgileriniz varsa dier ders notalr ve kitaplarnda aratrarak eksikliklerinizi tamamlaynz. Yeni bir devre dosyas oluturur.

Var olan bir dosyay aar Save Kaydet. Print Preview n izleme. Devreyi yazcya gndermeden nce n izlemesini gsterir. Seili elemanlar keser pano grntleyicisine aktarr. Seili elemanlarn bir kopyasn alr pano aktarr. Pano grntleyicideki elemanlar kursrn bulunduu yere yaptrr.

Buton Aklama Toggle Project Bar. Projede kullanlan malzeme kutular, l aletleri vs. Projede kullanlan elemanlarn zelliklerini tablo halinde gsterir. Listelere yeni bir eleman eklemek iin kullanlr. Create Component Eleman Olutur. Yeni bir eleman eklemek iin eleman oluturma sihirbazn altrr. Grafikleri ve analiz sonularn, gsterir. Bir devrenin analizi matematiksel tipi olarak; logaritmik, trigonometrik, vektr vs.

Back Annotate from Ultiboard. Forward Annotate Ultiboard dosyas kaydeder. In Use List Kullanlan Liste.

Aktif olarak izilen devrede kullanlan elemanlarn listesi. Yardm dosyasn aktif hale getirir. Butona basldnda ekrandaki aktif devre grnts byr.

Zoom Area Bytme Seili alan byltr. Zoom Fit to Page Tam Sayfa alma alannn tamamn gsterir. Kaynaklarn gruplarn eitlerini listeler. Temel elektronik elemanlar listeler.

Gazette feb egazete

Miscellaneous Digital eitli Dijital. Place Hierarchical Block Hiyaraik blok ama. Var olan diykt belli bir kurala gre srasyla amay planlar. Place Bus Bus yeletirme Bir iletkenler grubu veya bir grup pin ile baka bir grup pini birletirmede kullanlan iletken gruplar. Temele devre ailesinin elemanlarnn ara ubuunu aktif hale getirir. Diyotlarn bulunduu ubuu aktif hale getirir. Bu ubuktaki l aletleri versiyon modele gre deiiklik gsterebilir. Distortion Analyzer Grlt bozulma inceler.

Network Analyzer RF devrelerini S parametrelerine gre inceler. Agilent Oscilloscope Agilent Osiloskop. Yeni Bir devre Circuit oluturmak nddir balksz isimsiz bir devre penceresi aar. A Daha nce oluturulmu bir devre dosyas aar.