HOMERAS ODISEJA PDF

Odisėja – epinė poema priskiriama Homerui, susidedanti iš 12 daktilinio hegzametro eilučių, padalinta į 24 himnus. Manoma, kad poema sukurta po Iliados. Copy of PAMOKOS TEMA: Homeras,,Odisėja“ Copy of PAMOKOS TEMA: Homeras,,Odisėja“. Veikėjų paveikslai. Šilkarskis, Homer and Greek Epic Poetry (Homeras ir graikų epinė poezija) .. Homeros = Homeras. Odisėja. Tlk Vladimiras Šilkarskis. Kaunas: Švietimo.

Author: Kacage Akinomi
Country: Angola
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 2 September 2014
Pages: 259
PDF File Size: 2.81 Mb
ePub File Size: 10.64 Mb
ISBN: 888-9-38787-356-1
Downloads: 15050
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojajin

Sada hetke eesti luules. Valinud, koostanud ja kommenteerinud Rein Veidemann.

Eesti Keele Sihtasutus, Siin ei ole luuletused enam kujundusliku vahelduse kandjad. Vastupidi, neist on saanud primaarsed lingvistilise hokeras loojad. Niisiis, see pole enam tarbeluule tarbekontekstis.

Ega selles pole ju midagi halba. Sellisest antoloogiast on alati kasu. Autorid katavad kogu eestikeelset luulelugu. Ega teha pole midagi.

On ju selge, et eesti luules ei ole sadat geeniust. Siis pole midagi lisada. Kaks hetke on armastus ja surm, vana hea romantika tipphetked.

Evangeelne kuulutus, soov anda lootust, lohutust ja julgustust. Nendega koos puuduvad ka eesti luule madalad hetked.

Ega ka vist Maarja Kangro ees. Aga olulisim on muu. Liiga paljud kommentaarid on lihtsalt halvasti kirjutatud. Siuru tegutses formaalselt Aga kontekst oli ju erinev.

Juhan Smuul olevat nimetanud Ja last, but not least. Tartu ja Eesti maa. Aga ajanimede loendit odisseja ei ole.

Haiguse poetiseerimise muudab keerukaks see, et haiguse kehaline kogemus ei ole enamasti kuigi poeetiline.

Odisėja – Vikipedija

Kuidas me peaksime suhtuma omaenda haigusesse? Me ei saa ise eriti kontrollida sellise info kasutamist, kuigi andmekaitseseadus peaks meid justkui kaitsma.

  ANTOINE HENRI DE JOMINI THE ART OF WAR PDF

Geokriitika juured ulatuvad Ajast olulisemaks sai ruum. Selle parandamiseks panigi Westphal oma Niisiis on geokriitika kasvupinnas silmatorkavalt interdistsiplinaarne. Kuigi Westphali geokriitika laenab teoreetilisi elemente teistestki valdkondadest, odisej urbanistika, filmiuuringud, sotsioloogia, soouuringud, geograafia jms, on tema esmaseks uurimisobjektiks kirjandus.

Viimane eristabki geokriitikat kirjandusgeograafiast: Kirjandusgeograafide uurimiskeskmes on ruum, geokriitikutel aga ruumi representatsioon. Sealjuures nendib Westphal Tally toob geokriitika uurimisobjektiks ka geograafilise ruumiga seostamatud utoopilised maastikud, mis on samuti juba varem kirjandusgeograafidele huvi pakkunud.

Kolmandaks suunaks on ruumipraktikate uurimine sellistes kirjanduslikes ruumides, mida on raske kaardistada — kodustes ruumides ja perifeeriates. Vaatepunktide paljususes eristab Westphal Kuna see eeldab autori kodusolekut kirjanduslikuks kujutamiseks valitud paigas, seob see loomingulise ja autobiograafilise ruumi. Ruumi kihiline kujutlus Westphal Paikadest kirjutamise viis muutub ajas. Maastikukuvandi loomisel on oluline ka aistilisus Westphal Need homeraw silma sellega, et lisaks visuaalsele maastikukirjeldusele antakse aimu ruumikogemuse teistest aspektidest — helidest, ilmastikuoludest, temperatuurist ning muust.

Kaldarahvas on justkui osa vahetust olustikupildist: Sama terava eristuse teeb Kangro. Tuleb ikka rohkem ja rohkem.

Knygos.lietuviu.kalba.EPUB.pack

Heldi-Irene Sepa luuletuses kujutab naine Peipsit oma peiuna: See panebki Villu nukralt lausuma: Siingi puudub visuaalne informatsioon ja oluline on helilisus: The aim of the article is to analyse literature related to Lake Peipus from the perspective of geocriticism. First, the article gives an overview about geocriticism and a brief introduction to its origins, that is, the spatial turn of the s.

According to the principle of multifocalization, the geocritic is required to engage with many oddiseja points of view. Polysensoriality means that it is not only the visual landscape hhomeras is important but landscape as sensed with all senses. Stratigraphic vision means that topos is understood to comprise multiple layers of meaning.

  GERMOV SECOND OPINION PDF

Intertextuality shows how a place is full of connections between different texts. All these elements are illustrated with examples from Peipus-literature. The third part of the article analyses the symbolic meanings that emerge from Peipus-literature. The symbolic meanings of Lake Peipus can be divided into three groups: In the analysis I primarily focus on which meanings seem more important to local authors and which ones to those who have visited the lake only once or just a couple of times.

B a h t i n, Mihhail Eesti Raamat, lk — Of other spaces, Heterotopias. G l i n k a, Fjodor Eesti Raamat, lk 50— H a a v a, Anna K a n g r o, Bernard Die Reisen des Samuel Kiechel: K r e u t z w a l d, Friedrich Reinhold L i i v, Jakob M a i d e, Johannes V. M e l t s, Brita Andrus Kasemaa kirjanduslik omailm.

M i k i t a, Valdur Atlas of the European novel, — M o s l u n d, Odiseia Pultz The presencing of place in literature. Towards an embodied topopoetic mode of reading. Palgrave Macmillan, lk 29— P i a t t i, Barbara Die Geographie der Literatur.

Towards a geography of fiction. Cartwright, Georg Gartner, Antje Lehn. Springer Verlag, lk — P i i p e r, Johannes Kilde ja killukesi matkateilt kirjanike kodudesse. Geocriticism, geopoetics, geophilosophy, and beyond. Palgrave Macmillan, lk hmeras R i d a l a, Villem Die Schlacht auf dem Eise: Eine Deutsch-Russische Entscheidung im Jahre S i v e r s, Jegor Julius von Die Schlacht auf dem Peipus. S o j a, Edward T a l l y, Robert Jr. The New Critical Idiom. T u g l a s, Friedebert Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus.

W e s t p h a l, Bertrand Real and Fictional Spaces.