DISFONKSIYONEL UTERIN KANAMA PDF

Request Full-text Paper PDF. Citations (1). References (0). Hemogram Parametrelerinin Disfonksiyonel Uterin Kanama ve Hormon Düzeyleri ile İlişkisi. Article. Anormal uterin kanama (AUK) adolesan dönmede sağlık kuruluşlarına başvurunun arasında en sık rastlanılan sebep disfonksiyonel uterin kanamadır (DUK). Menstüral düzensizlik ve anormal uterin kanama (AUK) adölesanlarda en sık jinekolojik şikayetlerden biridir. (Başvuruların yaklaşık %50’si).

Author: Vijind Gajora
Country: Belarus
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 20 November 2014
Pages: 496
PDF File Size: 8.60 Mb
ePub File Size: 18.68 Mb
ISBN: 978-6-83327-563-6
Downloads: 15795
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kekasa

.